Notion of Accountability

donderdag 08 juni 2017 Louwman Museum, Den Haag 13.00 uur
 
 
 

Koop direct uw ticket

 

Op dinsdag 6 juni, woensdag 7 juni en donderdag 8 juni 2017 organiseert Duthler Academy de derde editie van het Nationaal Privacy Event in het Louwman museum. Een event voor en door de functionaris gegevensbescherming. Het doel van het evenement is kennisdeling, inspiratie opdoen en ervaren wat in de nationale en internationale markt gebeurt op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

 

Sinds 1 januari 2016 is de Nederlandse Wet meldplicht datalekken als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht. Hierin zijn veel bepalingen veranderd omtrent de bescherming van persoonsgegevens.  Tevens is vorig jaar, op 25 mei 2016, de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in werking getreden. Per 25 mei 2018 is deze verordening van toepassing. Dit betekent meer verplichtingen voor EU-lidstaten, zo ook het ‘accountable’ zijn voor een adequate bescherming van persoonsgegevens. 

 

Giovanni Butarelli, de Europese toezichthouder, zegt hierover: “the notion of accountability, now transcribed into Article 24 of the new EU Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation), requires controllers to comply and to demonstrate compliance with the new rules”.

 

De leidinggevenden van bedrijven en instellingen zijn “accountable” voor het adequaat beschermen van persoonsgegevens. De wetgever verwacht dat de leiding zich verantwoordt over gegevensbescherming aan het maatschappelijk verkeer en in het bijzonder aan het individu die het aangaat. 

 

We zijn inmiddels anderhalf jaar onderweg met de Nederlandse Wet meldplicht datalekken en hebben nog een jaar te gaan voordat de toezichthouders in Europa de Avg gaan handhaven. Het is een mooi moment de balans op te maken waar bedrijven en instellingen staan, welke oplossingen leveranciers bieden, wat de ervaringen zijn met de Autoriteit Persoonsgegevens en wat wij van de Europese toezichthouders mogen verwachten. De vragen die op het National Privacy Event aan bod komen zullen zich bewegen op het vlak van 'Wat gaat de toezichthouder(s) doen', 'hoe organiseert het bedrijf of instelling kennis, goede contractafspraken en een ‘privacy en security’ administratie', wat zijn de gedachten van accountants en advocaten', 'hoe kijken toezichthouders en professionals in Europa aan tegen gegevensbescherming en beveiliging', etc.

 

Er is een programma met aantrekkelijke sprekers, een informatiemarkt en natuurlijk de mogelijkheid van netwerken met ruim 300 deelnemers. Als u zich inschrijft, krijgt u de gelegenheid om in aanloop naar het Nationaal Privacy Event diverse workshops te volgen. Inschrijven is op drie manieren mogelijk:

 

- Ticket voor toegang tot het programma voor € 80 (excl. btw)

- Ticket voor toegang tot het programma plus netwerkdiner voor € 145 (excl. btw)

- Premiumticket: toegang tot het programma plus netwerkdiner en deelname aan tweedaagse training op 6 en 7 juni 2017 voor € 1.499 (excl. btw). Ga hier naar het programma van de training of naar de brochure.

 

 

Programma*

13:00

Inloop

13:30

Start

13:35

Verslag van observaties nationale en internationale ontwikkelingen

13:55

FG, zoektocht adequate taakvervulling

14:15

Parallelsessies (3x)

a. 'Battle ground of business and customer data protection' by Nuance Communication (English)
b. 'Hoe organiseert Google Cloud de Europese GDPR in om passende technische maatregelen toe te passen en afdoende garantie te bieden' door Google Cloud.
c. 'Explaining the paradox of GDPR effectiveness being a catalyst for strategic operational efficiency, business advancement and even revenue generation' by Hewlett Packard Enterprise (English).

15:00 Pauze informatiemarkt
15:45

Parallelsessies (3x)

a. 'Noodzaak van kenniskweking gegevensbescherming' ("uit van Kooten en De Bie - Goeie Peer").
b. 'Smart Contracting, een aanpak voor het afgeven van garanties op adequate gegevensbescherming en leveren van bewijs van effectieve werking van beheers- en beveiligingsmaatregelen.
c. 'Notion of accountability operationeel vormgeven'.

16:45

Notion of accountability

17:15

Wrap-up

17:30 Borrel en informatiemarkt
19:00 Diner

* Wijzigingen voorbehouden

 

Het Nationaal Privacy Event wordt mede mogelijk gemaakt door:
 

Hoofdsponsors


 

Sponsors


 

Partners